Kommunesamarbeid med felles IT-løsning for tids- og ressursstyring

 

Med minVakt-kommune møter Regiondata fremtiden med sømløse IT-løsninger som er tett integrert mellom blant annet ansatte, vikarløsninger og vikarpool. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte "shopper" vakter selv.

Regiondata sparer mye tid med involvering fra ansatte. 

minVakt-kommune som er tett integrert mellom personalsystem der ansatte og vikarere er i stor grad involvert i løsningen.


"For oss er det viktig å få en god integrasjonsløsning mot lønns- og personalsystemet. Vi ønsker at data skal registreres kun en gang og overføres automatisk i en styrt prosess", sier Egil Barhaugen som er daglig leder i Regiondata. 

Vårt mål er å effektivisere arbeidet ved å ta i bruk digitale verktøy. På denne måten møter vi også behovet til nye generasjoner som er mer vant til å til å ta i bruk slike verktøy. 

 

som stiller større krav til digitale prosesser.

 

Et godt samarbeid har ført til rask og trygg innføring av minVakt-kommune til alle samarbeidskommunene i Regiondata, sier Geir Sylte, avdelingsleder for kundeleveranser hos Triangel. Nå er allerede avdeling for pleie og omsorg i full gang med å registrere timer, planlegge turnus og håndtere vikarer i løsningen.


Om Regiondata

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal er et regionalt samarbeidsorgan mellom kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. Les mer her.

 

minVakt-kommune har funksjoner som dekker ulike behov
innen kommunens tjenesteomåder


 • Forenkler planlegging av turnus
 • Vikarhåndtering
 • Arbeidsplanleggingen overvåkes av regelverk
 • Har kommunikasjon med ansatte
 • Leder tar ut rapporter i sanntid–eksempelvis fravær, innleie av personal, kostnader og avvik
 • Proaktive ansatte - shopper vakter
 • Timebank
 • Tilstedeoversikt
 • HR funksjon

minVakt-kommune gir kostnadsbesparelse
- og god personalstyring med involvering av ansatte i kommunen


 • Sparer 60 % av kostnader knyttet til ressurshåndtering og arbeid med timelister mot lønn
 • Rapporter med beslutningsstøtte
 • Styringspanel med dagens nøkkeltall
 • Statistikk for fravær og personalkostnader for hele kommune
 • Full oversikt over ressursbruk i forhold til budsjett
 • Enkelt og billig i drift
 • Tilrettelagt for kommunesamarbeid
 • Enkelt å integrere
 • Enkelt å bruke

 

minVakt-kommune.no


Kontakt oss:

Ståle Vestre

Key Account Manager

stale.vestre@triangel.no

mob: 902 44 006

 

 

Print

14. mars 2017

Trygg og enkel lønnskjøring i Molde kommune

Vi sparer utrolig mye tid med alle ansatte i samme system! Overgangen fra punching av timelister til elektronisk flyt, har vært helt fantastisk sier Beret Stranden, førstekonsulent lønn, i Molde kommune. 

23. februar 2017

Harstad kommune - alle skolene med felles system for ressursstyring


minTimeplan brukes nå av alle de 12 skolene i kommunen. Hver skole har effektivisert arbeidet tilsvarende ca 15 % stilling kun på administrasjon av vikarer, timeplaner, fravær og avlønningen. I tillegg til at vi sparer mye tid på skolene har lønnsavdelingen en stor besparelse på arbeidet med timelistene.


27. januar 2017

Alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen med felles løsning for ressursstyring


Med minVakt-kommune møter Nord-Gudbrandsdalen fremtiden med sømløse IT-løsninger som inneholder arbeidsplanlegging, vikarløsning, der ansatte har sin egen pålogging. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte ”shopper” vakter selv - også på tvers av kommuner, sier Egil Barhaugen som er daglig leder i RegionData.

 

26. januar 2017

Alle ansatte i samme IT-løsning i Rauma kommune


- En kommune er en stor kompleks organisasjon og det er viktig for oss å ha færrest mulig system. Nå har vi innført en IT-løsning innen tids- og ressursstyring for alle ansatte i kommunen. Slik forenkler vi hverdagen, sier assisterende rådmann Perry Ulvestad.

 

16. januar 2017

Kommunesamarbeid med felles IT-løsning for tids- og ressursstyring

 

Med minVakt-kommune møter Regiondata fremtiden med sømløse IT-løsninger som er tett integrert mellom blant annet ansatte, vikarløsninger og vikarpool. Vi sparer mye tid ved at våre ansatte "shopper" vakter selv.

Regiondata sparer mye tid med involvering fra ansatte. 

minVakt-kommune som er tett integrert mellom personalsystem der ansatte og vikarere er i stor grad involvert i løsningen.